Iniekcyjne terapie kolagenowe w napięciowym bólu głowy

Napięciowy Ból Głowy to najczęściej występujący typ bólu głowy na świecie.

Napięciowe Bóle Głowy to ból, który ma charakter rozpierający lub uciskający. Jest bólem tępym, o umiarkowanym natężeniu. Najczęściej obejmuje okolice czoła, skroni, potylicy lub okolice ciemieniowe. Z czasem może narastać i rozlać się na odcinek szyjny, powodując wzmożone napięcie mięśniowe głowy i szyi, czyli uczucie sztywności.

Napięciowemu Bólowi Głowy często towarzyszą zaburzenia snu, nudności, wymioty, obniżenie apetytu. Pacjenci niejednokrotnie musza wtedy rezygnować z aktywności fizycznej, relacji społecznych, odczuwają spadek efektywności i obniżony komfort życia.

Napięciowe Bóle Głowy mogą występować kilka razy w miesiącu, wtedy mówi się o epizodycznym bólu. Natomiast jeżeli pacjent odczuwa Napięciowe Bóle Głowy co najmniej 15 razy w miesiącu, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wówczas mówimy o przewlekłym Napięciowym Bólu Głowy.

Nie ma wyraźniej przyczyny występowania Napięciowego Bólu Głowy, wiadomo jednak, że może mieć on charakter psychologiczny, fizjologiczny i społeczny. Dodatkowo, takie elementy jak: stres, depresja, zmęczenie, brak snu, różne stany emocjonalne, nieregularne odżywanie, alkohol mogą sprzyjać jego występowaniu.

Leczenie przewlekłego Napięciowego Bólu Głowy powinno odbywać się w Poradni Leczenia Bólu, gdzie lekarze specjaliści wykonują kliniczną ocenę bólu, diagnozują przyczynę i wdrażają skuteczne leczenie. Terapia może obejmować metody farmakologiczne oraz zabiegowe, w postaci iniekcji śródskórnych i domięśniowych, np. z kolagenu.

Kolagenowe iniekcje śródskórne i domięśniowe okolic skroni, czoła i potylicy to nowoczesna i skuteczna metoda leczenia przewlekłych Napięciowych Bólów Głowy. Badania dowodzą, że kolagen regeneruje i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie włókien nerwowych w mięśniach, przywraca prawidłowy przekaz bodźców oraz napięcie mięśni, czego efektem jest ustąpienie objawów bólowych. Dodatkowo iniekcyjne terapie kolagenowe można bezpiecznie łączyć z innym metodami leczenia i bardzo rzadko pojawiają się skutki uboczne, nietolerancje czy alergie.

Kompleksową diagnostyką i nowoczesnym leczeniem Napięciowych Bólów Głowy w Centrum Medycznym Supermed zajmują się specjaliści Anestezjolodzy z Poradni Leczenia Bólu:

Lek. Ewa Niespodziańska-Kramarz

Lek. Hanna Pilarska