Ortopeda dziecięcy

Ortopeda dziecięcy to lekarz, który prowadzi diagnostykę i leczenie chorób i wad wrodzonych układu ruchu u dzieci i młodzieży. Główne cele ortopedy dziecięcego to kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych oraz zapobieganie następstwom złamań/wad/urazów w życiu dorosłym.

Jakie choroby i urazy leczy ortopeda dziecięcy?

Ortopeda dziecięcy leczy choroby i schorzenia, takie jak:
• choroby kręgosłupa wieku dziecięcego (skolioza, hiperkifoza, kręgozmyk),
• dysplazja stawów biodrowych,
• wady postawy,
• zmiany kostne (torbiele kostne, wyrośla chrzęstno-kostne),
• wrodzone i nabyte deformacje kończyn dolnych (stopy końsko-szpotawe, stopy płasko-koślawe),
• zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
• zerwania, naderwania i naciągnięcia więzadeł,
• skręcenia stawów,
• zwichnięcia i złamania,
• urazy sportowe u dzieci.

Jak wygląda leczenie ortopedyczne dzieci?

Diagnostyka układu ruchu
Ortopeda, który zauważy nieprawidłowości w obszarze postawy (np. płaskostopie lub skoliozę) kieruje dziecko na specjalistyczne badania, a w dalszej kolejności na ćwiczenia korekcyjne lub kwalifikuje dziecko do odpowiedniego leczenia operacyjnego. Diagnostyka układu ruchu następuje w oparciu o obserwacje lekarza, testy czynnościowe oraz badania obrazowe, np. USG bioderek dziecka. W niektórych przypadkach zalecane jest zdjęcie RTG (niezbędne w razie złamań).

Konsultacja lekarska

W przypadku zdiagnozowania nieprawidłowości w obrębie układu ruchu, należy rozpocząć właściwe leczenie. Niekiedy niezbędne jest unieruchomienie kończyny, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny lub korekta wad postawy. W wielu schorzeniach współpraca ortopedy dziecięcego i chirurga dziecięcego umożliwia kompleksowe leczenie małego Pacjenta.

Leczenie ortopedyczne dzieci

Leczenie ortopedyczne dzieci różni się w zależności od rodzaju schorzenia. W przypadku złamań najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze, czyli unieruchomienie uszkodzonej kończyny. Jeżeli chodzi o wady postawy zalecane są ćwiczenia korekcyjne. W przypadku przeciążeń i urazów sportowych wdrażana jest rehabilitacja. O sposobie leczenia decyduje lekarz na podstawie badań.