Rehabilitacja Wrocław prywatnie

 

TERAPIE DLA DZIECI:

1.) Terapia zaburzeń rozwoju psycho-motorycznego wg metody NDT-Bobath:

 • ocena rozwoju,
 • terapia zaburzeń napięcia mięśniowego,
 • terapia asymetrii,
 • manualna terapia stóp,
 • masaż,
 • stymulacja poprzez prawidłową pielęgnację,
 • ocena  aparatu orofacjalnego i wędzidełka podjęzykowego,
 • przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka
 • funkcjonalna terapia zaburzeń ssania,
 • masaż logopedyczny,
 • kinesiotaping przepukliny pępkowej

2.) Ocena wad postawy

3.) Terapia wad stóp

4.) Terapia funkcjonalna ręki

5.) Rehabilitacja po urazach (typu złamania, skręcenia, zaburzenia ruchomości, nieprawidłowe napięcie mięśniowe)

 

TERAPIE DLA DOROSŁYCH:

1.) Terapia logopedyczna u dorosłych po przebytym udarze, urazie czaszkowo-mózgowym

2.) Terapia logopedyczna u osób z zaburzeniami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego towarzyszącymi chorobom neurologicznym (np.: porażenie nerwu twarzowego, zaburzenia gryzienia, żucia i połykania)

3.) Masaż logopedyczny

4.) Kinesiotaping twarzy

5.) Terapia funkcjonalna narządu ruchu po udarach np.: spastyka, niedowład kończyn, terapia funkcjonalna ręki

6.) Terapia bólów kręgosłupa u dorosłych (metodą McKenziego)

7.) Terapia manualna blizn

 

W Centrum Medycznym SuperMed rehabilitację prowadzą: